Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 4

Jonna Karlsson

26 år studerande/ personlig assistent Gävle

Om mig

Hej! Jag är 26 år och har varit engagerad på olika sätt i församlingen sedan min konfirmation 2010. Jag har varit med som ledare för konfirmander, ideell i barngrupper och annat. Jag studerar för nuvarande till fritidslärare. Jag är också ordförande för svenska kyrkans unga i Gävle och har varit engagerad inom organisationen sedan 2011.

6D703AAA-EA55-4BBF-BAFF-1E3918584449

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Alla har en plats i kyrkan

Jag vill verka för att alla ska känna sig välkomna till kyrkan oavsett ålder, kön, sexualitet eller bakgrund till kyrkan ska alla känna sig välkomna och sedda.

Internationellt arbete 

Jag vill också verka för att fortsätta det arbete vi gör för internationella frågor. Att fortsätta vårt samarbete med vår vänförsamling i manama i Zimbabwe t.ex. och verka för att kyrkan finns på plats där vi behövs.