Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 6

Curt-Ingvar Hamrén

Skolledare, 72 år, Gävle församling

Om mig

Mitt engagemang i kyrkan började 2007. Det var som körsångare. Sen har det blivit flera uppdrag. Jag är kyrkvärd och ombud i internationella frågor och ledamot i kyrkorådet. Jag har verkat som lärare och skolledare under många år. De sista åren arbetade jag på skolförvaltningen som utredare och lokalstrateg.
Jag är gift med Ulla och vi har tre barn. Jag är intresserad av att läsa skönlitteratur, att studera på distans, att åka skidor och spela lite piano.

posk-8186

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för att alla tycker sig ha en plats i kyrkan. Det ska vara en mötesplats för alla.

Jag vill arbeta för att kyrkan blir en röst som man lyssnar på både nationellt och internationellt. Kyrkan ska inte vara rädd för att ta ställning när människor diskrimineras.

Jag vill arbeta för möjlighet att lokalt ta ställning i frågor som rör gudstjänstutveckling.