Stiftsfullmäktige - Uppsala stift, Gästriklands valkrets, kandidat nr 8

Boel Johansson

präst 69 år Gävle

Om mig

Jag är präst, församlingspedagog och leg psykolog. Sedan 2019 ägnar mig åt lyxen att få studera igen i Uppsala: religionspsykologi och litteraturvetenskap och i höst islamisk teologi.
Jag är gift med Mats, sjukhuspräst, och har två barn och fem barnbarn. Jag firar oftast gudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka. Ganska ofta blir det också i Tomaskyrka eller Mariakyrkan.
Jag har varit förtroendevald för Posk sedan 2005. Sedan 8 år är jag en av POSK:s ledamöter i kyrkomötet från Uppsala stift.

15x 5051

Det här vill jag verka för inom kyrkan

På stiftsnivå vill jag arbeta för att sjukhuskyrkan får mer resurser. När jag var sjukhuspräst i Falun upptäckte jag, att det är väldigt stora skillnader mellan de olika stiften. Jag vill också arbeta för att motverka ”församlingsdöden” och dumsnål utförsäljning av församlingshem och kyrkor. Det är i lokalförsamlingen kyrkan lever. Kyrkan ska vara öppen och generös, men också nära och lätt tillgänglig. Att bilda storförsamlingar är sällan något bra. Här kan stiftet ta en mer aktiv roll.