Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 2

Boel Johansson

präst 69 år Gävle

Om mig

Jag är präst, församlingspedagog och leg psykolog. Sedan 2019 ägnar mig åt lyxen att få studera igen i Uppsala: religionspsykologi och litteraturvetenskap och i höst islamisk teologi.
Jag är gift med Mats, sjukhuspräst, och har två barn och fem barnbarn. Jag firar oftast gudstjänst i Heliga Trefaldighets kyrka. Ganska ofta blir det också i Tomaskyrka eller Mariakyrkan.
Jag har varit förtroendevald för Posk sedan 2005. Sedan 8 år är jag en av POSK:s ledamöter i kyrkomötet från Uppsala stift.

15x 5051

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill öka gräsrotsdemokratin i Svenska kyrkan i Gävle. Med verksamhetsråd i varje kyrka där engagerade personer styr verksamheten hindras den toppstyrningen som blivit sedan årsskiftet.

Bland väldigt mycket viktigt arbete vill jag prioritera undervisning om vad kristen tro faktiskt är idag.  Det finns många felaktiga föreställningar och fördomar som gör att många helt i onödan säger nej till kristen tro. Undervisning som leder till andligt växande behöver göras på många sätt som passar människor i olika åldrar och med olika behov.

Jag vill på alla sätt försöka undvika att sälja ut fler församlingshem och kyrkor. De betyder mycket för många. Det ska vara nära till kyrkan. Jag vill också sänka eller helt ta bort arvodena för förtroendevalda i Svenska kyrkan i Gävle. Vi har dålig ekonomi och en del arvoden är inte rimliga.