Kyrkofullmäktige - Gävle församling, kandidat nr 18

Agne Eklund

Gymnasielärare, 61 år, Heliga Trefaldighet, Gefle.

Om mig

Jag är en humanist som i ungdomsåren fullgjorde vapenfri tjänst på ett äldreboende i Arbrå utanför Bollnäs. Under mitt arbetsliv som fullbordades i tjänsten som gymnasielärare i religion och historia har jag arbetat i serviceyrken som tågmästare vid SJ och fartygsvärd på Destination Gotland. I alla mina yrken har jag upplevt att det personliga mötet mellan människor är livsavgörande för ett demokratiskt och humanistiskt samhälle. Därför anser jag att kyrkorummen återigen behöver öppnas upp.

Agne & Briggen Gerda.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En öppen och inkluderande kyrka för alla och envar med klar humanistisk inriktning.