Kandidater

Kandidater till kyrkofullmäktige i Gävle pastorat:

1. Erik Tiveskog 27 år, studerande
2. Viveka Sohlén, 42 år, planarkitekt
3. Mattias Larsson, 38 år, fritidsledare
4. Boel Johansson, 65 år, präst
5. Curre Hamrén, 68 år, pensionerad skolledare
6. Galina Moroz, 62 år, gymnasielärare
(7. Erik Östman, 52 år, studerande – har flyttat från Gävle)
8. Karl-Åke Jansson, 75 år, pensionär
9. Susanne Bodin Nordin, 50 år, diakon
10. Gudrun Raccuia, 72 år, organist
11. Anna Eriksson, 22 år, studerande
12. Sten-Olov Lövgren, 73 år, pensionär
13. Ruth Edfeldt, 63 år, diakon
14. Lena Mattsson, 60 år, journalist
15. Agnes Florin, 24 år, studerande
16. Minoo Niazzadeh, 59 år, frisör