Tema: Växande

Under vecka 35 kommer POSK i Gävle att fokusera på temat växande.

TRONS KRAFT KAN FÖRÄNDRA LIV

Tron blir aldrig färdig – och det är som det ska.

Kyrkan ska vara ett växthus för alla åldrar och för olika behov.

Akademiker och Superhjältar. Hörselskadade och normalstörda. Troende och tvivlande.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Konfirmandundervisning – inte som du tror?!

Kyrkan ska satsa på tonåringar med metoder som passar unga människor idag.

Den som valde bort att konfirmeras på högstadiet ska få nya chanser på gymnasiet.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Växa som vuxen – att samtala med andra som också söker något som håller att leva på.

Kyrkan ska vara ett växthus för människor i alla åldrar och med olika behov.

Föreläsningar och samtalsgrupper. Vuxenkatekumenat och vuxenkonfirmation.

Själavårdssamtal eller andlig vägledning tillsammans med en präst eller diakon med tystnadsplikt.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Vi människor behöver en grundläggande tillit till andra människor. Den grundläggs tidigt.

Vi behöver också en grundläggande tillit till Gud. Den grundläggs lika tidigt.

I kyrkans öppna verksamhet kan föräldrar få stöd i att ge sitt barn den tryggheten.

Att be med sitt barn. Att sjunga med sitt barn. Här finns ingen åldersgräns neråt.

Att så småningom ge barnet berättelserna om Jesus och Gud som tolkningsnycklar för livet.

På köpet kan man växa inuti som förälder och vuxen också.

Det vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Kunskapsnivån om kristen tro är i allmänhet låg i Sverige idag.

Då är det lätt för fördomar och lögner att spridas som ”alternativa sanningar”.

En fördom är att kristen tro och vetenskap inte skulle gå att kombinera.

En annan fördom är att kristna är homofoba och reaktionära i största allmänhet.

Föreläsningar och samtalsgrupper. Vuxenkatekumenat och konfirmandgrupper för vuxna.

Undervisning om vad kristen tro faktiskt är idag behöver spridas.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle.

 

Det är inte alltid lätt att leva.

Livet kan gå sönder, om vi drabbas: sjukdom eller sorg, olycka eller svek,

separation eller missbruk. Annat som kan hända.

Kyrkan ska finnas när krisen drabbar.

Att växa som människa genom samtal med en själavårdare eller psykoterapeut.

Familjerådgivningen och Samtalsakuten. Sjukhuskyrkan och Högskolekyrkan.

Kyrkan på häktet och i fängelset. Själavårdssamtal med en diakon eller präst.

Sorgegrupper och Jourhavande pröst, 112. Det är nästan alltid gratis.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna I Svenska Kyrkan, i Gävle.

 

Kyrkorna i Gävle ska fortsätta att fira gudstjänst på många olika sätt:

Generationsmässa, Tomasmässa, Familjemässa, Veckomässa, Sinnesromässa,

Lunchmässa, Regnbågsmässa, Mässa för framtid, Temamässa…….

Också Högmässa med mer än 2000 år gamla rötter.

Gudstjänst – en växtplats för olika åldrar tillsammans.

Olika uttryck. Olika tider. Varenda söndag. I en kyrka nära dig.

Det här vill vi värna och utveckla.

 

Vi är POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan, i Gävle