Förslöv-Grevie

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

POSK har idag ingen lokal grupp i Förslöv-Grevie församling.
Om du är intresserad av att starta en lokal POSK-grupp, hör av dig till vår stiftsförening i Lunds stift:

Kontakt:
Lena Petersson
lena.lomma@telia.com
070-171 25 71‬