Allmän information

Övergripande information från riks- ,stiftsposk och annat

 Linköpingsstift i KT nr 35-21

Posk och SAP i KT nr 35-21 Nr nio och tio

Sju och åtta grupper i valet i Linköpingsstift

Sex av tio grupper i valet i Linköpingsstift publ i KT

Svensk kyrkan-demokratin-folkkyrkan

Biskop Thomas -Den lilla församlingen

Församlingsråd kyrkodag

Hur nå olika målgrupper

Magdalena Widmark -Kommunikation som mission

Torgny Lindén -Kommunikation för nomineringsgrupp

Valinfo 6 februari