Rågången mellan tros-och åsiktsgemenskap-Corren 10.9.21