Kyrkoval 2021

Här kommer vi presentera information om kyrkovalet 2021. Besök gärna sidan ofta eftersom informationen kontinuerligt kommer uppdateras.

Välkommen till vår kyrkovalssida!

¤ Våra kandidater
¤ Kandidatpresentationer


¤Nomineringsgrupper samt Grupp- och kandidat systemet utbildning Kyrkoval 2021

Informationsmöte-POSK stiftsföreningen- valansvariga 2021 01 23 presentation

Kandidatbearbetning
¤ Vår målsättning!
¤ Lokala frågor
¤ Viktig information

Antal berättigade valsedlar per församling

– Kyrklig centralisering –                                                                                                                                                                                         Den svenskyrklige pessimisten, som under decennier deltagit i den söndagliga mässan, levt med alla förändringar i organisationen, liturgi och teologi, som sett församlingens präster flytta allt längre bort för att komma och gå, kunde till sist inte dölja sin förtvivlan utan klagade för sin obotlige optimist till vän: ”Nu kan det nog inte bli värre, nu kan det väl ändå inte bli värre?” Och optimisten svarade: ”Åjo, det kan det nog!”                                                   ”Vi gör något åt det” svarar istället vi POSKare.

 


Datum
¤ Röstkort: Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 sept 2021.
¤ Förtidsröstningen sker mellan den 6–19 sept 2021.
¤ Valdagen är söndag den 19 sept 2021.

– Mer information om kyrkovalet finns även på Svenska kyrkans webb,
Kyrkoval
Valresultat