Kandidat nr 2

Py Jönsson

VD, 72 år, Vifolka församling, Folkungabygdens pastorat/Mantorp

Om mig

Jag är gift, har två vuxna barn.
Har vuxit upp i Svenska kyrkan. Från 80-talet körsångare och förtroendevald såväl på församlings- och pastorats- som stiftsnivå. Det känns självklart för mig att engagera mig för POSK eftersom jag vill se en kyrka präglad av mångfald, respekt och tolerans utan allmänpolitiskt ställningstagande. Under mitt yrkesliv har jag arbetat inom olika områden i näringslivet med roller där jag ansvarat för möten med människor såväl inom som utanför respektive verksamhet.

Py Jönsson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill som förtroendevald arbeta för att kyrkan:

  • är närvarande i sammanhang där människor finns och skapar meningsfulla gudstjänster så att alla känner sig välkomna och vill vara delaktiga
  • värnar jordens resurser och människorna
  • främjar och utvecklar varje församlings liv och verksamhet utifrån de egna förutsättningarna och behoven och samtidigt stärker samverkan mellan församlingarna i vårt pastorat.
  • erbjuder generationsöverskridande möten och mötesplatser.
  • underlättar för ideella krafter att hitta en plats i kyrkans arbete
  • ger musiken stor plats i gudstjänstlivet