Kandidat nr 17

Lena Bruzæus

Fil.mag. 77 år, Mjölby (och Boxholm)

Om mig

Uppvuxen i Mjölby och Boxholm. Studier i Lund (litthistoria, nord.språk, teologi o religionshistoria). Bott i Lund o Staffanstorp. Arbete på Malmö universitet (lärare i svenska som främ.språk) och på Folkuniversitetet i Lund/ Malmö). Bott några år i Australien: lektor i svenska på Univ. of Melbourne. Nu åter i Mjölby pga trolovad m Gunnar Hallgren. Skrivit läroböcker i svenska + en diktsamling. INTR av djur, natur, miljöfrågor, böcker, poesi, språk, musik, körsång, orgel, människor.

D9D8CA65-2BF6-4245-967A-AF77530C835B

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Stödja det diakonala arbetet – stöd och ekonomiska möjligheter, stöd till frivilliga krafter
Stöd till Barn- och ungdomsarbetet
Stödja musiklivet: körer på olika nivåer, orgel och orgelmusik, andra musikinstrument
Lundby kapell: stödja arbetet där så att kapellet kan få fortsätta och arbetet där utvecklas