Kandidat nr 4

Leif Larsson

Direktör, 74 år, Mjölby församling, Folkungabygdens pastorat

Om mig

Har varit verksam i näringslivet hela yrkesverksamma livet. Idag pensionär och förtroendevald lokalt och i stiftet. Lokalt i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och holdingbolaget. I stiftet i stiftsfullmäktige samt i styrelsen i Vadstena Folkhögskola.
Ordförande i nomineringsgruppen Posk i Folkungabygden.

Bild Leif Larsson

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Vill främja att Svenska kyrkan kan verka som ett trossamfund för att i gemenskap, bön och lovsång få utveckla människor i existentiella frågor tillsammans med Herren Jesus Kristus.

Vill främja att Svenska kyrkan fortsatt kan vara en säker och trygg plats i en i övrigt stressig och orolig  omgivning.

Främja att Svenska kyrkan kan verka som övriga trossamfund, utan lagen om Svenska kyrkan. Att Svenska kyrkan kan stå på egna ben att möta framtiden utan att vara kopplad till de politiska partiernas hegemoni.  Idag implementeras kontinuerligt politiska reformförslag i kyrkan som kyrkan själv istället behöver bearbeta och besluta om så att teologiska aspekter kommer med. Kyrkomötet har blivit de politiska partiernas tummelplats, där inte ens biskoparna har rösträtt.