Kyrkovalet - Valsedlar 2017

POSK i Falu pastorat och Västerås stift ställer upp i kyrkovalets samtliga val och har också kandidater i alla vallen.

Med 27 namn i valet till kyrkofullmäktige har vi de flesta kandidaterna bland de nomineringsgrupper som ställer upp i valet i Falu pastorat.

Kandidaterna i valet till stiftsfullmäktige är i huvudsak hämtade från församlingar/pastorat i Falu-Nedansiljans kontrakt. Bland kandidater från Falu pastorat kan nämnas Anders Brunnstedt, Ola Bergeå och Anne-Marie Åberg.

Kandidaterna i valet till kyrkomötet är hämtade från hela Västerås stift. Från Falu pastorat finns Anders Brunnstedt med på vad som bör vara valbar plats. Bland övriga kandidater kan nämnas Viktor Månsson som är ordförande för Svenska kyrkans unga i Västerås stift.

Vår valsedel till valet av kyrkofullmäktige i Falu pastorat:

Vår valsedel till valet av stiftsfullmäktige i Västerås stift:

 

Vår valsedel till valet av kyrkomöte: