Vi är vad vi heter - obundna

Beroendet av de politiska partierna är ett arv från den tid när kyrkan var en del av det offentliga. Kyrkan måste nu tydligare framträda som trossamfund och folkkyrka och därför bör valen i församlingar och pastorat bli personval.

Inför kyrkovalet 2021 sammanfattar vi i POSK i Falun vår inriktning och prioriterade frågor i en kort programskrift. Här kan du ladda ner programskriften.

POSK i Västerås stift presenterar sitt program i denna folder. Här kan du ladda ner foldern.

POSK har fastställt Vision och program inför mandatperioden 2022-2025. Det skedde vid årsmötet 2020 för riksföreningen efter remiss till samtliga lokal- och stiftsföreningar. Här kan du ladda ner Vision och program inför mandatperioden 2022-2025.