Kyrkovalet 2017 - Debatt

Inför valet 17 september 2017 bedrev POSK i Falun opionsbildning och debatt i media och på nätet.

2017-03- 21 Avveckla partipolitiken i svenska kyrkan nu  –  I Dalarnas Tidningar av Anders Brunnstedt

2017-06-15 Inför kyrkovalet: Bryt partipolitiseringen! – På Facebook

2017-06-16 Inför kyrkovalet: Mångfald och respekt! – På Facebook

2017-06-17 Inför kyrkovalet: Kyrkomusikens kraft! – På Facebook

2017-06-18 Inför kyrkovalet: Gudstjänstens fest! – På Facebook.

2017-06-19 Inför kyrkovalet: Diakonins kärlek! – på Facebook.

2017-06-20 Inför kyrkovalet: Missionens salt och ljus! – på Facebook

2017-06-21 Inför kyrkovalet: Undervisning för gemenskap! – på Facebook

2017-06-22 Inför kyrkovalet: Dopkalas! – på Facebook

2017-06-23 Inför kyrkovalet: Konfirmationens äventyr! – på Facebook

2017-06-24 Inför kyrkovalet: Skapelsen! – på Facebook

2017-06-25 Inför kyrkovalet: Relevans och identitet! – På Facebook

2017-06-26 Inför kyrkovalet: Aktör för välfärd! – På Facebook

2017-06-27 Inför kyrkovalet: Kultur och tro! – På Facebook

2017-06-28 Inför kyrkovalet: Goda förvaltare! – På Facebook

2017-06-29 Inför kyrkovalet: Levande församlingar! – På Facebook

2017-06-30 Inför kyrkovalet: Trossamfund eller åsiktsgemenskap! – På Facebook

2017-07-18 Inför kyrkovalet: Tunga röster! – På Facebook

2017-07-19 Inför kyrkovalet: Svenska krusbär och svensk kyrka! – På Facebook

2017-07-20 Inför kyrkovalet: Vems tro och tradition? – På Facebook

2017-07-21 Inför kyrkovalet: Rekrytera! – På Facebook

2017-07-22 Inför kyrkovalet: Styrka eller kraft?  – På Facebook

2017-07-23 Inför kyrkovalet: Åldersmaktordning! – På Facebook

2017-07-24 Inför kyrkovalet: Ideell kraft! – På Facebook

2017-07-25 Inför kyrkovalet: Folkkyrkan 2017? – På Facebook

2017-07-26 Inför kyrkovalet: Kyrkomusikens kraft! – På Facebook

2017-07-27 Inför kyrkovalet: Fakta och alternativ? – På Facebook

2017-07-27 Kyrkomusikens kraft – uttryck för det osägbara – I Västmanlands Läns Tidning av Anders Brunnstedt

2017-07-28 Inför kyrkovalet: Den gemensamma sången! – På Facebook

2017-07-29 Inför kyrkovalet: Kyrkomusik – återväxt! – På Facebook

2017-07-30 Inför kyrkovalet: Kyrkomusik – samhällsaktör! – På Facebook

2017-07-31 Inför kyrkovalet: Folkkyrkan och framtiden? – På Facebook

2017-08-01 Inför kyrkovalet: Partipolitiseringen ett problem? – På Facebook

2017-08-02 Inför kyrkovalet: Arbetsmiljö? – På Facebook

2017-08-03 Inför kyrkovalet: Partipolitiseringen – ett demokratiskt och ekonomiskt problem? – På Facebook

2017-08-04 Inför kyrkovalet: Partipolitik, mångfald och respekt – På Facebook

2017-08-05 Inför kyrkovalet: Befrielse? – På Facebook

2017-08-06 Inför kyrkomötet: Gudstjänstböckerna! – På Facebook

2017-08-07 Inför kyrkovalet: Ni var ju själva invandrare! – På Facebook