Styrelse & stadgar

Ny styrelse vald vid årsmötet 2020

Ny ordförande i POSK!
Vid årsmötet 26 februari 2020 utsågs Caroline McGovern till ny ordförande.
Caroline är aktiv körsångare i Fors Sacrales och är ersättare i församlingsrådet i S:t Ansgars församling

Styrelsen för POSK i Eskilstuna 2020 består av:

Caroline McGovern, ordförande

Elin Karlberg, sekreterare

Inga Flodell, kassör

Bo Hellmark, ledamot

Birgitta Ehrenström, ersättare

Liliana Assi, ersättare

Göran Laurell, ersättare

Märit Zettervall Svensson, ersättare

 

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2020