Styrelse & stadgar

Ny styrelse vald vid årsmötet 2019

Styrelsen för POSK i Eskilstuna 2018 består av:

Liliana Assi, ordförande

Caroline McGovern, sekreterare

Inga Flodell, kassör

Elin Karlberg, ledamot

Marie Rydén Davoust, ledamot

Birgitta Ehrenström, ersättare

Bo Hellmark, ersättare

Märit Zettervall Svensson, ersättare

 

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2019