Eksjö

Det finns ännu ingen POSK-förening i Södra Vedbo pastorat.

Om du vill veta mer om POSK eller är intresserad av bilda en lokalförening, kontakta POSKs stiftsförenings styrelse.
Se posk.se/linkopingsstift