Samtliga kandidater POSK Ekerö

POSK i Ekerö pastorat ställer upp med 30 kandidater till valet av fullmäktige för pastoratet. Här kan du se namnen på alla kandidaterna och vilka förtroende- och frivilliguppdrag de har i pastoratet.

 

 1. Sören Nordström, Helgö. Gudstjänstvärd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet.
 2. Ulla Gyllingmark, Tappström. Kyrkokören, Diakonigruppen, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet.
 3. Lennart Arlinger, Helgö. Gudstjänstvärd, Kyrkofullmäktige, Ekonomiutskottet.
 4. Anne-Monica Larsson, Sandudden. Kyrkvärd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet.
 5. Jan-Hugo Nihlén, Ekerö sommarstad. Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet, Ekonomiutskottet.
 6. Barbro Arlinger, Helgö. Gudstjänstvärd, Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet.
 7. Daniel Lindstam, Närlunda. Församlingsassistent barn och ungdom.
 8. Elin Andersson Sjöholm, Närlunda. Ungdomsledare.
 9. Roland Johansson, Gräsåker. Gudstjänstvärd.
 10. Maria Hegenbart, Knalleborg. Kyrkofullmäktige, Ekerö gospel.
 11. Ingrid Amnéus, Ekerö Sommarstad. Kyrkvärd, Församlingsrådet.
 12. Mårten Mårtensson, Rasta. Präst, teol dr. Kyrkofullmäktige.
 13. Margareta Palmborg, Träkvista. Gudstjänstvärd, Diakonigruppen, 
Kyrkofullmäktige.
 14. Annika Gustavsson, Älvnäs. Gudstjänstvärd, Ekeröensemblen.
 15. Åke Liedberg, Närlunda. Kyrkofullmäktige.
 16. Anna Jakobsson, Träkvista. Kyrkofullmäktige, 
Kyrkogårdsutskottet, Diakonigruppen, Kyrkokören.
 17. Torbjörn Alm, Närlunda. Kyrkofullmäktige, ordförande valnämnden.
 18. Lena Thoms, Gräsåker. Präst.
 19. Niklas Hegenbart, Knalleborg. Präst, Kyrkofullmäktige, 
Kyrkorådet, Miljöutskottet.
 20. Rikard Burman Holmgren, Gällstaö. ”Män emellan”.
 21. Kerstin Balck-Ahlén, Sundby. Kyrkvärd, Diakonigruppen. 
Församlingsrådet.
 22. Marianne Abrahamsson, Ekebyhov. Gudstjänstvärd, Kyrkokören.
 23. Anna Virdehed, Ekebyhov. Förälder kyrkans förskola.
 24. Elisabeth Björnsjö, Närlunda. Diakonigruppen.
 25. Gudrun Pettersson, Väsby. Kyrkofullmäktige, Kyrkomusiker.
 26. Monica Wallenius, Menhammar.
 27. Marianne Grusell, Brunna. Kyrkogårdsutskottet.
 28. Elisabet Nordström, Helgö. Gudstjänstvärd, Församlingsrådet.
 29. Anna-Maj Johansson, Gräsåker. Gudstjänstvärd, Diakonigruppen.
 30. Ulf Björnsjö, Närlunda