Sammanträdesdagar Ekerö pastorat 2024

Våra förmöten till kyrkoråd/kyrkofullmäktige

Alla våra medlemmar, även de som inte står med på vår nomineringslista vid kyrkoval, är välkomna att delta i våra förmöten till kyrkofullmäktige. Det är ett sätt att få veta vad som händer i vår församling och ger alla en chans att påverka vid våra diskussioner.

I listan nedan framgår också när POSK har styrelsemöte, årsmöte och annat möte.

 

Plats för sammanträden med kyrkoråd och kyrkofullmäktige är Ekebyhovskyrkan.

Dag Datum Tid Organisation Närvarande
2024-04-15 19.00-21.00 POSK Ekerö Styrelsen
To 2024-04-18 18.00-21.00 Kyrkoråd KR sammanträder Årsredovisning 2024
To 2024-05-16 18.30-20.00  Kyrkofullmäktige  Öppen för alla Årsredovisning 2024
Ti 2024-05-28 19.00-21.00 POSK Ekerö Styrelsen
Ti 2024-06-04 18.00-21.00 Kyrkoråd KR Sammanträder