Kandidat nr 8

Eva Lycke

diakon, Carl Johan

Om mig

Mitt engagemang i kyrkan började då jag som konfirmand blev uppmanad och uppmuntrad att bli ledare. Efter utbildning, först till församlingsassistent och senare till diakon (vigdes 1994) har jag verkat inom de flesta av församlingens arbetsområden: konfirmand- och ungdomsverksamhet, ledarutbildning, flyktingarbete, sjukhuskyrka, efterlevandestöd, samtalsmottagning och förstås gudstjänstmedverkan.

WMYL6735 (2)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

 

Gudstjänsten är navet kring vilket församlingens liv kretsar. Under de månader som gått, då vi inte kunnat träffas och fira gudstjänst tillsammans har det blivit tydligt hur tomt och fattigt det har känts.

Jag vill verka för att pastoratet i de olika församlingarna skall erbjuda ett rikt och varierat gudstjänstliv där alla som söker och längtar kan finna gemenskap och mening.

 

Diakoni och ideellt engagemang har en särskilt viktig plats i mitt diakonhjärta. Varje människa, oavsett ålder, kön, ursprung och andra yttre förutsättningar är värdefull och har något att bidra med.