Konstituerande möte för det nyvalda kyrkofullmäktige samt föreningsmöte för Brobyggarna - POSK i Bromma

Kl 19 den 9 december 2021 genomfördes konstituerande möte för Kyrkofullmäktige, och i anslutning till detta genomfördes ett välbesökt föreningsmöte för Brobyggarna - POSK i Bromma med början kl 17:30.

Föreningsmötet inleddes med en uppskattad "presentationsrunda" från medlemmarna, varefter vi gick igenom punkterna på dagordningen för det konstituerande mötet för Kyrkofullmäktige.

Medverkan via blankett

På grund av coronapandemin hölls årsmötet i en så liten grupp som möjligt. Föreningens medlemmar gavs dock möjlighet att bidra genom de handlingar som  skickats ut till medlemmarna. Via utsänd blankett kunde medlemmarna bifalla eller avslå de förslag som togs upp på årsmötet.