Kandidat nr 6

Kristoffer Hylander

51 år, Tumba

Om mig

Jag är född i Etiopien där mina föräldrar var missionärer. Från tonåren i Sverige växte mitt naturintresse och jag bestämde mig för att bli biolog. Nu känner jag igen de flesta fåglar, mossor och myror i skogar, hagar och fjäll! Jag jobbar på Stockholms universitet med forskning och undervisning i svenska skogar och Etiopiska kaffeodlingar. Jag är aktiv i Ängskyrkan där jag är med i en ansvarsgrupp som hjälper till i gudstjänstlivet och en hemgrupp där vi samtalar om tron och livet.

IMG_3813

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagemang från oss vanliga medlemmar. Kyrkan är vi alla. Jag tror att både tron och gemenskapen blir mest levande och meningsfull i det gemensamma engagemanget med utgångspunkt i Jesus och kyrkans uppdrag.

Internationella perspektivet. Med utgångspunkt i att alla människor över hela världen har ett unikt värde och att kyrkan är en global rörelse vill jag bidra till att ha ett internationellt perspektiv på mycket av det vi gör.

Miljö och klimat. Från både mitt jobb och fritidsintressen tar jag med mig kunskap kring miljö och klimatfrågan där jag hoppas kunna bidra till att kyrkan tar krafttag framåt.