Kandidat nr 11

Joel Hofgren

47 år, Tumba

Om mig

Jag är född i Tanzania där mina föräldrar var missionärer. Församlingen har haft en viktig plats i mitt liv från barnsben fram tills nu. Framförallt gemenskapen och det viktiga arbetet kyrkan gör i samhället. Man får alltid plats oavsett vem man är och var man kommer ifrån.

461A9866_coopy_joel

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagemang från oss vanliga medlemmar. Kyrkan är vi alla. Jag tror att både tron och gemenskapen blir mest levande och meningsfull i det gemensamma engagemanget.

Lokala perspektivet.Erbjuda närvaro, gemenskap och växt genom framförallt gudstjänster och diakoni. Alla våra 6 kyrkor ska präglas av ett öppet och välkomnande klimat. En fortsatt satsning på barn-, konformations och ungdomsarbetet. I vår församling är barn och ungdomar inte bara kyrkans framtid utan framförallt vår nutid. De ska på allvar få ta plats på sina egna villkor i gudstjänster och församlingsliv. Barn- och ungdomsarbetet är nu kostnadsfritt i församlingen, efter förslag från POSK Botkyrka inför förra valet.