Kandidater

Är du intresserad att kandidera för oss i POSK så hör av dig.
Vi tar gärna emot fler kandidater inför kyrkovalet 2021.

Valsedel 2017
1. Bo Liss, Civilingenjör
2. Herman Siklund, Medmänniska
3. Mona Nordmark, Undersköterska
4. Brita Berg, Företagare
5. Torbjörn Thalin, Skogsmästare
6. Camilla Liss, Musikpedagog
7. Viktoria Holman, Lärare
8. Saga Liljeroth, Konfirmandassistent
9. Jan-Erik Jansson, Kyrkvaktmästare
10. Eva Lindé, Väntjänsten
11. Patrik Dahlström, Undersköterska
12. Ragnhild Pohanka, Språklärare
13. Marten Reijm, Civilingenjör