Motioner

Utredning avseende etablering av en Stadsmission i Borås Stad

Förslag att etablera förskole- och fritidshemsverksamhet på Byttorp

Förslag att utöka förskolor och fritidshem inom svenska kyrkan i Borås