Kandidater att rösta på till kyrkofullmäktige 2018-2021

Kandidater att rösta på till kyrkofullmäktige i Borås pastorat

Andreas P

1. Andreas Paulsson

Jag bor i Sjömarken ihop med min sambo och två barn. Jobbar som elektriker till vardags och är på min fritid aktiv i Caroli kyrka och församling. Har ett flertal förtroendeuppdrag, bl a ordförande i förskoleutskottet i Borås pastorat. Är kyrkvärd och med i en grupp som tjänstgör vid ett flertal gudstjänster under året. Bland många sysslor är en att hålla i söndagsskolan. Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan döper och konfirmerar fler, och engagerar fler ideella. Sen vill jag fortsätta att arbeta för och utveckla en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

2. Caroline Ahl

Född och uppväxt i Borås. Idag bor jag med min man Lennarth i Brämhult. Vi har två vuxna döttrar som flyttat hemifrån.
Jag är utbildad sjuksköterska och lärare. Idag arbetar jag som yrkeshögskolechef med ansvar för ett antal yrkeshögskoleutbildningar inom vårdområdet.
Jag är kyrkvärd i Brämhults kyrka sedan 2009, ett förtroendeuppdrag som jag är mycket stolt över. Är adjungerad till nuvarande församlingsråd i Brämhult.
Kyrkan har alltid varit en del av mitt liv med särskilt fokus på sång och musik. Barnkör i Byttorpskyrkan, Ungdomskör i Caroli och senare även Carolikören.
Idag blir det inhopp i Brämhultskören när tid finns. Det finns många viktiga frågor att verka för inom Svenska kyrkan men för att nämna några som betyder
mycket för mig så vill jag arbeta för ett rikt och varierande musikliv i våra kyrkor. Jag vill också arbeta, stödja och verka för
den värdefulla och viktiga diakonala verksamhet som finns inom Svenska kyrkan.

LarsLyborg

3. Lars Lyborg

Jag bor i Borås i ett radhus tillsammans med min fru och en liten hund. Är pensionär sedan flera år efter ett yrkesliv inom det Försvaret som officer med hemvist vid I 15. Uppdragen idag är bl a ledamot i Kyrkoråd, Kyrkogårdsutskott samt Valnämnd. Är för kyrkans räkning med i Stiftelsen Vitryssland, som arbetar med hjälpsändningar till Vitryssland och Litauen. Jag vill arbeta för att göra vår kyrka mera intressant och attraktiv genom ett rikare utbud och med mycket musik.

MatsBrandt

4. Mats Brandt

Pensionerad ,före detta major vid I 15 i Borås.
Mina ambitioner som förtroendevald för POSK i Borås pastorat är följande:
– En varm. öppen, jämställd  kyrka som talar tydligt om Jesus.
– Kyrkomusik, körsång ock lokala anpassningar, med barn och ungdomsperspektiv, skapar intressanta Gudstjänster.
-Förskoleverksamheten i Kyrkans regi skall utökas.
-Äldreboende i Kyrkans regi skall tillskapas.
-Bovik ,vår underbara, naturskönt belägna kursgård, skall utvecklas och få högre utnyttjandefrekvens.
-Kyrkan skall genom inrättande av Diakonicentral och partnerskap med Borås Stad framgent utöva ett  större socialt engagemang våra kommuninvånare och medlemmar till gagn.

5. Bertil Rickäng

6. Kjell O Claesson

7. Åke Ekvad

8. Berit Larsson Westmalm

9. Sven Fallenius

10. Carin Brandt

11. Claes Ola Claesson

12. Boris Gustavsson

13. Falco Güldenpfennig

14. Peter Söderberg

15. Kifle Tecle Bokre

16. Ann Britt Lyborg

17. Gustaf Albin

18. Pirjo Thorson

19. Anne-Marie Grenfält

 

Kandidater att rösta på till Stiftsfullmäktige från Ås Redvägs kontrakt

1. Jörgen Teander, Ulricehamn, supply chain manager

2. Jörgen Åkesson, Toarp, Bergravningsrådgivare

3. Andreas Paulsson, Borås, Elektriker

4. Rosemary Heden, Seglora, ekonomiadministratör

5. Hans-Erik Linnros, Fristad, Energi- och Klimatrådgivare

6. Sven Fallenius, Borås, Lärare

7. Gunilla Bern Antonsson, Ulricehamn, präst

8. Bengt Nord, Toarp, Lärare

9. Jan Hjalmarsson, Sandhult, Musiker

10. Margareta Röllgårdh, Fristad, Rektor

11. Åke Ekvad, Borås, Rektor

12. Marie Claesson, Borås, Förskolelärare

13. Peter Söderberg, Borås, Tandläkare

14. Anders Lahrin, Ulricehamn, IT-konsult

15. Caroline Ahl, Borås, Utbildningschef

16. Mats Brandt, Borås, Officer

17. Helena Taubner, Hjo, doktorand

18. Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

 

Kandidater att rösta på till Kyrkomötet

1   Per Lindberg, Skövde, revisionsledare

2   Sofia Särdquist, Alingsås, arkivarie

3   Jörgen Åkesson, Toarp, begravningsrådgivare

4   Johannes Ekström, Mariestad, begravningsentreprenör

5   Johanna Ekedahl, Skultorp, förskollärare

6   Fredrik Sahlin, Trollhättan, komminister

7   Andreas Paulsson, Borås, elektriker

8   Helena Taubner, Hjo, doktorand

9   Göran Rask, Alingsås, stiftskonsulent

10  Inger Dafgård, Trollhättan, diakon

11  Karl Lindqvist, Habo, lärare/författare

12  Tomas Forsner, Lidköping, präst

13  Eva Posth, Töreboda, kyrkoherde

14  Svante Jildenhed, Skövde, projektledare

15  Jane Bäckman, Töreboda, skatterevisor

16  Margareta Röllgårdh, Fristad, rektor

17  Ingemar Lans, Mariestad, ingenjör

18  Birgitta Hallenrud , Skövde, lärare

19 Gun Andersson, Habo, kyrkoråd

20  Jörgen Theander, Ulricehamn, supply chain manager

21  Bertil Rosén, Örslösa, präst

22  Anders Lahrin, Ulricehamn, IT-konsult

23  Stellan Carlberg, Skara, fastighetsingenjör

24  Peter Söderberg, Borås, tandläkare

25  Jörgen Bergsten, Skövde, lärare

26  Ingemar Ekström, Mariestad, kyrkoherde

 

1.   Andreas Paulsson

2.  Caroline Ahl

3.  Lars Lyborg

4.  Mats Brandt

5.  Bertil Rickäng

6.  Kjell O Claesson

7.  Åke Ekvad

8.  Berit Larsson Westmalm

9.  Sven Fallenius

10.  Carin Brandt

11.  Claes Ola Claesson

12.  Boris Gustavsson

13.  Falco Güldenpfennig

14.  Peter Söderberg

15.  Kifle Tecle Bokre

16.  Ann Britt Lyborg

17.  Gustaf Albin

18.  Pirjo Thorson

19.  Anne-Marie Grenfält