2018-2021, vi vill

Detta vill POSK lokalt i Borås!

Vi värnar om jämställdhet inom kyrkan

För oss är det en självklarhet att det finns präster och diakoner av båda könen. Vi välkomnar samkönade äktenskap.

 Intressanta gudstjänster

Vi arbetar för att ge en naturlig mötesplats för eftertanke och engagemang för alla åldrar. Med stort barn- och ungdomsperspektiv.

 Fler förskolor i Kyrkans regi i Borås

Som en uppföljning av dopet bör fler få tillgång till de medmänskliga och kristna värderingarna som genomsyrar verksamheten och livet i stort.

 Trygghets-/äldreboende i Kyrkans regi i Borås

För att med tydlig kristen omtanke förvalta människovärdet vill vi starta ett särskilt boende för seniorer i Kyrkans regi.

 Vår lägergård Bovik vid Bosjön i Bosnäs

Vi vill bevara och utveckla denna viktiga samlingsplats för både kropp och själ. Den skapar möjligheter till  möten mellan olika generationer.

POSK i Borås är nomineringsgruppen som vill att Svenska Kyrkan i Borås skall vara en del av samhället. Vi vill med Gud i centrum och dopet som grund tydligt visa att kyrkan ger mervärde.