POSK i Bergsjöns församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan.

 

Från år 2018

bildas Nylöse pastorat. Där ingår Bergsjöns församling tillsammans med Angereds, Kortedala och Nylöse församlingar.

 

Kontakt:

POSK i Nylöse pastorat

Foto överst på sidan: Mangan02, Wikimedia commons