POSK - vision och mål

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan
• ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
• förmedlar befrielse, hopp och livsmod
• ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respekterar individen och gläds åt mångfalden
• är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
• förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
• är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
• strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.