POSK i Bankeryds församling

Med lyhördhet för och i samförstånd med anställda inom Svenska kyrkan i Bankeryd
vill POSK verka för en öppen kyrka som rastplats för stillhet och andakt
- både i goda och svåra stunder.

POSK i Bankeryds församling är en nybildad nomineringsgrupp som har sin grund i tidigare nomineringsgruppen ”Kyrkans väl”. Genom att ansluta gruppen till POSK – Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan – blir vi delaktiga i ett större sammanhang och får större möjligheter att påverka Svenska kyrkan även på stiftsnivå och i kyrkomötet. POSK bildades redan 1987 och är numera representerat i många församlingar runt om i landet, i samtliga 13 stift och i kyrkomötet.

POSK i Bankeryds församling kommer att överta aktuella frågeställningar och fullfölja beslut som ”Kyrkans väl” arbetar med i dagsläget – i dialog med anställda i Bankeryds församling och i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Bl.a. utreds hur Kyrkskolan, granne till Bankeryds kyrka, kan vara en resurs för församlingen. Dessutom utreds frågan om en förskola i kyrkans regi. 

POSK i Bankeryds församling vill verka för:

* en öppen kyrka som rastplats för stillhet och andakt  –  både i goda och svåra stunder

* ett varierat gudstjänstliv som utmanar och berör – utifrån olika behov – som högmässa, familjegudstjänst, musikgudstjänst, veckomässa, andakt och de kyrkliga handlingarna
som dop, konfirmation, vigsel eller begravning

* ett musikliv som i god tradition vidareutvecklar körerna för vuxna och barn, de uppskattade musikgudstjänsterna, den musikpedagogiska verksamheten
– med öppenhet för både klassisk och nyskapad musik

* att Trånghalla kyrka fortsätter erbjuda mångfald av musik och annan kreativ aktivitet för barn och unga, för gudstjänstfirande, för meditation, för aktiviteter i samverkan med andra aktörer i samhället

* att Församlingsgården mitt i centrum får vara ”vårt vardagsrum”, välkomnar till gemenskap och lärande genom Caféverksamhet, samkväm, Fair Trade-handel, bokutbud, grupper för fördjupning
i trosfrågor, bibelkunskap och samling kring kyrkoårets texter. Och att frivilliga, förtroendevalda och anställda samarbetar i dessa aktiviteter

* att konfirmandarbetet är högt prioriterat för att skapa nyfikenhet och intresse för det kristna budskapet i ett nutida samhälle

* att barn och ungdomar ges möjlighet till trygghet och en värdegrund utifrån kristna värderingar genom samarbete med föreningar och fortsatt samarbete med tonåringar på Attarpsskolan och Fritidsgården

* att de diakonala insatserna i församlingen ges resurser och engagemang nödvändiga för att motverka utsatthet, ensamhet och isolering vid sjukdom
och funktionshinder, samt vidareutveckla medverkan vid Ekåsens äldreboende. Genom kollekter och ideella krafter stödja både lokala hjälporganisationer
och kyrkans internationella arbete för att bekämpa fattigdom och nöd

* att synliggöra kyrkans och församlingens arbete i samhället  – i samarbete med andra samhällsaktörer – för att möta olika gruppers behov, vid exempelvis rehabilitering och i öppna verksamheter
med barn och föräldrar, att vidareutveckla det ekumeniska arbetet tillsammans med andra kyrkosamfund i Bankeryd och samordna aktiviteter.

* att stödja och utveckla kyrkans miljöarbete genom att uppmuntra till fortsättning av det ekologiska tänkandet kring kyrkogården och kyrkans övriga grönområden.
Församlingen ska ha som mål att senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet – inget nettobidrag till den globala uppvärmningen

* att värna församlingens goda ekonomi och hålla kyrkoavgiften oförändrad eller lägre under mandatperioden.