POSK i Backa församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från och med 1 januari 2018

bildas Backa pastorat som består av Backa och Tuve-Säve församlingar.

POSK i Backa är från 2017 en gemensam grupp för hela pastoratet.

Se POSK i Backa pastorat. http://www.posk.se/backa-pastorat/