fbpx

Därför hör politiska partier inte hemma i kyrkopolitiken

För en tid sedan läste jag Joel Halldorfs krönika om påve Franciskus resa till Irak. Några rader ur krönikan etsade sig fast vid mitt medvetande och jag har funderat över dessa sedan dess.

”Men för den som lever i kyrkan kan tron inte reduceras till ideologi. Tron är längtan: att sträcka sig mot den Gud som är tillvarons centrum. Därför är det naturligt att känna släktskap med människor från andra religioner som gör samma sak. Faktum är att detta blir särskilt tydligt när man lever i ett sekulariserat land. Jag känner själv ofta större gemenskap med fromma muslimer än med så kallat etniska men sekulariserade svenskar.”

Som kristen och aktiv i POSK gav dessa rader ytterligare en dimension som är så talande för varför jag anser att politiska partier inte hör hemma i kyrkopolitiken. Nu ska det väl tilläggas att just denna passagen i krönikan främst vänder sig mot SD, men jag upplever att även många socialdemokrater har en tendens att, om inte reducera tron till ideologi men åtminstone, låta ideologin komma i första hand. Även när jag pratar tro med dem.

Som exempel kan nämnas en i min närhet troende muslim och socialdemokrat som svarade på min fråga om hon kunde uppleva en gemenskap med kristna på samma sätt som jag kan känna med muslimer. För mig var den frågan bara ställd utifrån min kristna tro, men trots det så blev svaret att hon känner större gemenskap med sin partikamrat som är ateist än en muslimsk moderat. Jag blev jätteförvirrad av svaret för jag hade inte frågat efter någon annan politiskt ideologisk ståndpunkt.

Just detta att sätta sin politiska ideologi i främsta rummet är nyckeln, men samtidigt låset, till hur vi i POSK ska få alla dessa ”politiker” att förstå skillnaden mellan vår vilja att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra och att vi i och med detta absolut inte tycker att de enskilda individernas engagemang ska sluta.

En annan del som ställer till det är att många ”politiker” är hårt skolade i sitt parti, de umgås i väldigt hög utsträckning med sina partikamrater eller andra ”politiker”. Det skapar väldigt lätt en bild om att alla är ju engagerade i partier, fast i realiteten är det en väldigt liten andel av Svenska kyrkans medlemmar som är medlem i ett parti. Dessa ”politiker” sitter liksom fast i tanken om att det är bara ”politiker” som kan bestämma över Svenska kyrkan. Så när POSK då kritiserar det här systemet så tar de det nästan som en personlig anklagelse.

Tilläggas bör att även dessa nomineringsgrupper som visserligen inte direkt är kopplade till ett politiskt parti, men ändå har nära kopplingar till ett parti kan uppvisa samma tendenser. Att den politiska ideologin kommer före den kristna tron.

Min förhoppning nu när vi börjar närma oss valrörelsen är att alla ”politiker” slutar tolka POSK’s argument som en personlig förolämpning. För de allra flesta ”politiker” gör ett gott arbete för Svenska kyrkans bästa. Vi önskar bara att det inte fanns en så tydlig allmänpolitisk agenda som styrde detta arbete.

Linda Cigéhn
POSK
Stockholms stift

Gudstjänsttrender

En fylld kyrka med prästen fram vid altaret

Det är inte bara att Svenska kyrkan tappar medlemmar, även gudstjänstbesöken minskar på det stora hela. Då är det viktigt att hitta lösningar och titta på de goda exempel som finns ute i församlingarna.

Den 24 maj kom Kyrkans tidning med en reportageserie där flera goda exempel lyftes. Bland annat från Mjölkuddskyrkan i Luleå där de med stort mod har delat upp söndagens huvudgudstjänst i två och har gått från 8-10 gudstjänstbesökare på söndagar till 60-80 på vardagsmässan på tisdagar och upp till hundra deltagare på vardagsgudstjänsten på torsdagar.

Pernilla Jonsson, chef för analysenheten vid kyrkokansliet, påpekar i intervjun för Kyrkans tidning att skillnaderna är stora mellan olika församlingar och deras förutsättningar.
– Om församlingen exempelvis är en pendlarkommun behöver man kanske fråga sig när det finns möjlighet för människor att fira gudstjänst, och vilka former som passar församlingsborna, säger Pernilla Jonsson.

Hon lyfter också de goda exemplen där trenden är positivare, som veckomässor och temagudstjänster, där besöken ökar eller åtminstone ligger på en stabil, lite högre nivå.

Det gäller att hitta en bra balans mellan att förändra när förändring måste till utan för den skull glömma bort traditionerna som är en trygghet för många.
Maria Agstam Häggkvist, präst i Norrbo församling, värjer sig mot uttrycket ”locka människor till kyrkan”.
– Jag tycker inte om ordet ”locka” i det här sammanhanget. Om vi bjöd på trisslotter och tårta varje söndag, skulle vi säkert locka många fler. Men det är knappast det det handlar om. Vi vill fira gudstjänst som människor kommer till för att det vi talar om och gör har en relevans i människor liv.

Jag håller verkligen med Maria här, vi ska inte locka människor med annat än det vi faktiskt ska ”erbjuda”. Däri ligger svårigheten att hitta balansen mellan tradition och nyskapande, att vara relevanta för människor här och nu. Vi bör undvika att ändra för ändrandets skull, samtidigt som vi ibland måste våga släppa taget på saker som inte fungerar.

I samma nummer av Kyrkans tidning skriver även Jonas Eek i ledaren kring detta där han tycker att vi bör ha två tankar i huvudet samtidigt, både oro över dalande siffror men också glädje över alla de som faktiskt går i kyrkan. Han vill också tillsätta en haverikommission för kyrkans gudstjänster.

Det finns mycket bra i det Jonas skriver men jag som gudstjänstbesökare och trogen medlem känner mig ibland bortglömd när det blir för mycket fokus på de som lämnar Svenska kyrkan och att se till att få fler att gå i kyrkan. Jag personligen skulle önska ett större fokus på oss trogna, men utan att för den skull glömma bort de där som står på tröskeln och vill komma in.

/Linda

 

Ur POSKs program

Gudstjänstens fest

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Allt färre deltar i huvudgudstjänster på söndagar. Särskilt allvarligt är att den fest som är centrum i församlingens verksamhet inte självklart samlar församlingens anställda och förtroendevalda. Församlingen bör uppmuntra sina anställda och förtroendevalda att delta i gudstjänstlivet.

Gudstjänstförnyelse och ökat ideellt engagemang i gudstjänsten är nödvändigt. Det finns en positiv utveckling när många församlingar möter nya grupper av människor genom vardagsgudstjänster med olika karaktär. Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt. I en evangelisk-luthersk kyrka är förkunnelsens kvalitet också viktig. Evangeliet om Jesus Kristus som vår frälsare och befriare får inte gå förlorat och ersättas av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Deltagandet i gudstjänsterna vid dop, konfirmation, vigsel och begravning är stort. Dessa gudstjänster är i allmänhet mycket uppskattade av deltagarna. Fler människor möter Svenska kyrkan där än i de allmänna gudstjänsterna. Dessa gudstjänster måste därför få tillräckliga resurser för att bevara sin kvalitet.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att förtroendevalda deltar i församlingens gudstjänstliv
att ge större utrymme för ideellt engagemang i gudstjänsten
att vid anställning av personal beakta viljan att delta i gudstjänstlivet
att verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet

När fotbollen blir livsviktig

En leende kvinna i förgrunden, bakom tre personer i fotbollströjor varav en håller i en fotboll

I fredags, den 1 juni, körde sommarkampanjen igång som i år har temat När fotbollen blir livsviktig. Vill du sprida budskapet på sociala medier gör du det under hashtagen #livsviktigfotboll. Kampanjen pågår fram till den 15 augusti och under sommaren är det tre rikskollekter till förmån för kampanjen, den 17 juni, 1 juli och 12 augusti.

Utöver detta är det fritt fram att kampanja utifrån sin församlings förutsättningar. Varför inte ta med insamlingsbössorna och kampanjmaterial till en fotbollsmatch för att samla in pengar. Eller kanske hålla VM-café till förmån för sommarkampanjen. Bara fantasin sätter gränser (glöm dock inte bort eventuella tillstånd som krävs!)

Material och mer information om sommarkampanjen finns på Svenska kyrkans internwebb. Var med och se till att slå nya insamlingsrekord. Tillsammans kan vi klara det!

Dags för biskopsvigningar för Luleå stift och Visby stift

Kollage med porträttbild av Åsa och Thomas

I morgon söndag, 3 juni, är det dags för biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Då vigs Åsa Nyström för Luleå stift och Thomas Pettersson för Visby stift.

För de som inte kan närvara i Uppsala domkyrka klockan 11.00 på söndag går det bra att följa vigningen live via Svenska kyrkans webbplats där sändningen även finns tillgänglig att titta på i efterhand. Perfekt för oss som är upptagna på annat håll samtidigt, men som ändå gärna vill se vigningen.

Som sitt valspråk har Åsa Nyström valt: ”Gud verkar i er”, från Filipperbrevet 2:13.
– Jag är övertygad om att det är som valspråket säger. Det ser jag när kärlek, omsorg, mod och tro växer. Gud är nära oss, hjälper oss att mogna som människor och ger oss impulser till handling.

Thomas Petersson har valt ”Du är seendets Gud”, hämtat ur Första Mosebok 16:13, som sitt valspråk. Det är Hagar som ger det namnet åt Gud efter att Guds ängel mött hennes nöd i öknen.
– Gud har sett Hagar i hennes nöd och hört hennes ångest, oro och klagan. Så ser Gud oss och ger oss hopp i livets utsatthet.

Vill du läsa mer om Åsa, Thomas, vigningarna och vad som händer därnäst så finns det bland annat i Svenska kyrkans pressrum, Luleå stifts webbplats och Visby stifts webbplats.

POSK önskar Guds rika välsignelse till Åsa och Thomas och ser framemot gott samarbete i kyrkomötet, stiften eller församlingarna.

Foto: Den 3 juni vigs Åsa Nyström (Foto: Henrik Betnér) och Thomas Pettersson (Foto: MLI foto) till biskopar för Luleå respektive Visby stift.

Stort tack!

En person som håller i en stor bukett med tulpaner. På bilden står det "Tack!"

Idag arbetar jag min sista dag som informatör för POSK. Det är med vemod jag skriver dessa ord, samtidigt som jag känner en otrolig tacksamhet för den här tiden. För alla möten med människor från hela vårt avlånga land. För alla givande diskussioner som jag deltagit i, i alla möjliga och omöjliga 😉 konstellationer.

Jag har nog lärt mig något nytt varje dag, samtidigt som jag ofta fått bekräftat att jag är bra på det jag redan kan. Och ser med stor tillförsikt fram emot vad framtiden bär med sig.

Även om jag nu slutar min tjänst på POSK så innebär det inte att mitt engagemang för POSK upphör. Jag sitter på bland annat i kyrkorådet i Solna församling, och som det känns nu vill jag göra det i många mandatperioder till! Och min förhoppning om att en dag sitta med i kyrkomötet har jag kvar. Först skrev jag att jag ville sitta för POSK i kyrkomötet, men så tänkte jag till, min dröm är nog egentligen att få komma till kyrkomötet som representant för Stockholms stift (eller var jag nu bor den dagen) och inte för en nomineringsgrupp. Men som det ser ut nu vill jag självklart representera POSK!

Så jag försvinner inte från POSK bara för att tjänsten som informatör upphör för min del. Nu lämnar jag över sociala medier inklusive bloggen med varm hand till Victor. Då han tillträder först i augusti så kommer det nog att bli lite sommarstiltje i POSKs sociala medier, men till hösten är det full fart igen. Och vem vet, kanske gör jag ett och annat gästspel här, likt Carina som varit till stor hjälp med bloggen, både som ämnestipsare och som skribent. Känner jag Carina rätt lär hon fortsätta med det även i framtiden …

Återigen, stort tack för den här tiden!

/Linda

#innanförskap

En blomsteräng fylld med blommor i olika färger

Igår, söndag den 27 maj, publicerades en debattartikel på DN Debatt (låst artikel, prenumeration krävs) där Svenska kyrkan tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Röda Korset, Forum för idéburna organisationer med social inriktning, Stadsmissionerna och Rädda Barnen  skriver för att agera för ett mer inkluderande Sverige inför den stundande valrörelsen.

Samtidigt lanserades #innanförskap på Svenska kyrkans webb där det finns information om vad Svenska kyrkan gör för att minska segregationen. Och vilka tre punkter som de sex organisationerna samlas kring:

  1. Vi står fast vid våra grundläggande principer om alla människors lika värde och medmänsklighet.
  2. Ett öppet Sverige där alla får plats. Vi tar ställning mot de hatiska och fördomsfulla uttryck som rasism, extremism och intolerans står för.
  3. Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin. Det behövs en sansad debatt där åsikter bryts mot varandra i demokratisk ordning, utan polariserande populistiska övertoner.

När jag läser om allt detta kan jag inte låta bli att tänka på ”helgmålsringningen” som jag lade upp på Twitter och Facebook inför söndagen.

Gud – Fader, Son och AndeSkapelsetankar: " Precis som en cirkel omfamnar allt som är inuti den, så omfamnar Gud allt. Ingen har makt att splittra denna cirkel." Hildegard av Bingen

Publicerat av POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan den 26 maj 2018

Gud stänger ingen utanför, utan alla är lika välkomna och som kristen är det så självklart att agera utifrån detta. Och jag håller verkligen med om och vill se ett samhälle som fokuserar på mångfaldens möjligheter och hur vi gemensamt skapar ett samhälle där alla lever innanför den sociala välfärden.

”Vi vill att samtalet ska handla om hur vi tillsammans stärker den sociala sammanhållningen och de goda krafterna som får människor att växa, känna sig respekterade, behövda och tagna i anspråk utifrån sina egna förutsättningar, där alla människor bemöts utifrån tanken om alla människors lika värde.”

Ärkebiskopen kärleksbombad på Twitter

Ärkebiskop Antje till höger i bilden. Till vänster stor text "Prata till punkt"

Ärkebiskop Antje blir ofta hårt kritiserad och stundtals kan det vara ganska otrevlig ton på hennes Twitter. Ibland är det fullt rimligt att +Antje ifrågasätts och kritiseras i den offentliga roll som hon faktiskt har. Men alldeles för ofta så går många, oftast anonyma trollkonton, över gränsen för vad som är okej. Och dessutom åker hon ”på däng” på rentav felaktiga premisser, vilket jag kan tycka är så onödigt och rent ut sagt orättvist! Som till exempel när hon delar något från Kyrkornas världsråd om utvecklingen i Israel-Palestina, och då är hon helt plötsligt ensam ansvarig för vad en världsomspännande sammanslutning av kyrkor uttalar.

Men i söndags, på självaste pingstdagen!, hände något och ärkebiskopen blev kärleksbombad på Twitter under hashtagen #enEloge. Folk från höger och vänster, kristna och ateister, skrev uppmuntrande inlägg vilket fullkomligt dränkte alla dessa elaka twitterinlägg i en våg av kärlek och uppskattning. Tidningen Dagen uppmärksammade detta i en nyhet och ärkebiskop Antjes reaktion på Twitter var både innerlig och rörd:

Jag har inte hunnit med att läsa allt under #enEloge, men det jag sett är väldigt fina och uppmuntrande ord. Stundtals har jag suttit med en tår i ögonvrån och tänkt att vi är ju alldeles för dåliga på att uppmärksamma det vi tycker är bra överlag. Fast det är ju så vi är som människor, det är lättare att klaga än att uttrycka vår glädje och tacksamhet. Men vi kan väl komma överens om att från och med nu så går det fem positiva inlägg på varje negativ sak vi skriver på sociala medier!

Så för att följa min egen uppmaning, så passar jag på att påminna om ärkebiskopen podd Prata till punkt har kommit med nya inlägg efter ett uppehåll. Lyssna och njut! Jag ska passa på att lyssna, både på de nya inläggen och gamla favoriter under sommaren. Perfekt under långa resor eller när man badvaktar barnen!

Bluffakturor från oseriösa företag drabbar Svenska kyrkan

urklipp från en faktura, med instruktioner hur det går till

Under våren har många fått SMS från ”olika” företag med samma syfte, att lämna Svenska kyrkan för att ”minska sin skatt”. Det är på så många sätt ett felaktigt budskap och många har reagerat och agerat (anmält till Konsumentverket) på dessa SMS.

Nu har företagen tagit det till en ny nivå och börjat skicka ut bluffakturor för att lämna Svenska kyrkan. Detta för något som är fritt från avgifter när du gör det via din församling. Dessa bluffakturor skickas till och med till de som inte ens är medlem i Svenska kyrkan. Det här har fått bland annat Svenska kyrkan i Norrköping att reagera och skicka ut ett pressmeddelande.

Jag vill nu uppmana bloggens läsare att följa tipsen från Svenska kyrkan i Norrköping om du eller någon du känner skulle få en liknande bluffaktura. Får du ett SMS så anmäl det gärna till konsumentverket. Tyvärr hjälper det kanske inte så mycket då dessa oseriösa företag alltid hittar nya vägar, men det försvårar ju onekligen för dem genom att snabbt uppmärksamma myndigheter och polisen när oegentligheter pågår!

Jag blir både arg och ledsen när jag hör talas om detta. Det är så fult att lura folk att betala för något som är gratis. Dessutom behövs alla medlemmarna i Svenska kyrkan så det är ju inte bra att det finns de som luras lämna. Då försöker jag tänka att den senaste analysrapporten Medlemmar i rörelse visade på att det skett en liten förändring i skälet till att Svenska kyrkan tappar medlemmar, tidigare var det främst ekonomiska skäl, nu är det av andra skäl som folk lämnar Svenska kyrkan. Så kanske är det så att de som vill lämna kyrkan av ekonomiska skäl redan gjort detta och därför inte känner sig lockade att gå på bluffen. Samtidigt kanske det finns de som inte är medlem i Svenska kyrkan och som nu tror det och betalar för att slippa få vara med. Nä, som sagt, jag blir både arg och ledsen av dessa oseriösa företag som bara luras!

Teologiska hörnan

I förgrunden står en person där texten "Se människan" syns på ryggen. I bakgrunden en publik som lyssnar på samtalet som pågår på scenen.

Till hösten kommer Svenska kyrkan utöka sin närvaro under Bokmässan i Göteborg med en monter – Teologiska hörnan, en plats för mingel och samtal om livet stora frågor.

– Det ska bli en plats för levande, myllrande samtal där ämnena skiftar, med fokus på fördjupning. Vi har sett hur frågor om Gud, mening och existens engagerar mässbesökarna och erbjuder nu en ny arena för detta, säger Sara Wrige, präst och ansvarig för Teologiska hörnan.

Teologiska hörnan kommer att ligga i anslutning till Svenska kyrkans etablerade Se människan-scen. Hörnan gästas av författare och forskare som är aktuella med böcker eller annan utgivning. Några som kommer att finnas i montern är bland annat ärkebiskop Antje Jackelén, biskopen i Göteborgs stift Susanne Rappmann, och teologerna Ola Sigurdson och Susanne Wigorts Yngvesson, som båda uppmärksammats för sina böcker i skärningspunkten mellan religion, kultur och samhälle. Sammanlagt blir det ett fyrtiotal gäster i montern under mässdagarna.

Teologiska hörnan blir ett permanent inslag på mässan. Den kompletterar Svenska kyrkans medverkan i det ordinarie seminarieprogrammet och Se människan-scenen med författarsamtal.

– Bokmässan är sedan länge ett unikt sammanhang där kyrka och kulturliv ger och får impulser av varandra. Teologiska hörnan blir ytterligare en förstärkning i detta, säger Mikael Ringlander, projektledare för Svenska kyrkans medverkan på Bokmässan.

Läs mer om Teologiska hörnan i pressmeddelandet från Svenska kyrkans pressavdelning.

Om knappt två veckor är även programmet för Se människan-scenen klart och blir offentligt, detta kan du läsa om på Se människans webbplats.

 

Foto: Hampus Lindeberg/Ikon