Program för perioden 2018 - 2021

POSK i Askim nominerar kandidater i alla åldrar som deltar i gudstjänst- och församlingsliv och representerar våra tre kyrkor.

POSK samlar kandidater som vill ta ansvar utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti. POSK har varit tongivande sedan lång tid i vår församling, tidigare under namnet Kyrkans Vänner.

POSK har under en längre tid arbetat för ett ändamålsenligt församlingshem vid Askims kyrka och att Askims församling skall vara en egen ekonomisk enhet. Dessa mål är nu uppfyllda.

POSK i Askim har som vision

att kyrkan skall sprida glädje och gemenskap genom möten med den levande Kristus i gudstjänst, musik, samtal och föredrag samt berika livet genom att fira kyrkoårets och livets högtider

POSK i Askim prioriterar

 • gudstjänster som berör och ger kraft att möta vardagen
 • konfirmand- och ungdomsarbete som utgör en god mötes- och växtplats
 • barn- och familjearbete med bl.a. eftermiddagshem
 • socialt arbete och stöd att klara av livets kriser

POSK i Askim betonar vikten av

 • mångas engagemang och delaktighet
 • musikens och sångens betydelse i gudstjänst och vardag
 • en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt för varandra
 • att alla skall känna sig välkomna, oavsett sexuell läggning, och att vi fullt ut följer beslutet om samkönade äktenskap
 • vårt engagemang för samhälls-, flykting- och miljöfrågor


POSK – nationell nivå

Vision

Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK – ett gott val

POSK bygger den kyrka som Sverige behöver och ser till att den finns där den behövs. POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt.

POSK vill

 • Våga vara kyrka
 • Främja mångfald och respekt
 • Satsa på musik och kultur
 • Ge och ta ansvar

Hela handlingsprogrammet finns på POSKs hemsida: www.posk.se

 

POSK, vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram och finns över hela landet, med förtroendevalda i samtliga 13 stift. POSK är den näst största gruppen i kyrkomötet, och den största obundna gruppen.