Årsmöte 2014 för POSK

Plats: Norrstrandskyrkan i Karlstad,
Drottning Kristinas väg 7, Karlstad

Tid: Fredag 30 maj kl 12.00-14.00

Du anmäler dig till årsmötet via kalendern.
https://www.posk.se/kalender3/2014-05-30-1200-1400-arsmote-riks-2014_2990

Meddela om du är ombud för ditt stift eller om du bara är deltagare.

Alla POSKare är välkomna att delta i årsmötet. Till er som är anmälda kommer vi att beställa lunchpåse.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 25 april. (Styrelsen har möte lördag 26 april).
Skicka in motionerna via e-post info@posk.se eller via brev POSK c/o Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg.

Handlingarna kommer att läggas upp här så fort de är godkända av styrelsen.