Lyhytohjelman – 2013

VISIOMME

POSK – Ruotsin kirkon puoluepoliittisesti sitoutumattomat – on ryhmä, jonka visio on, että Ruotsin kirkon tulee olla yhteisö, jonka jumalanpalveluksissa ja elämässä heijastuu Jumalan tahto ja joka puhuu selvin sanoin Jeesuksesta Kristuksesta.

POSK haluaa, että Ruotsin kirkko

  • tarjoaa läheisyyttä, yhdessäoloa, kasvua ja syventymistä
  • välittää luottamusta, vapautumista, toivoa ja elämänrohkeutta
  • huomaa jokaisen ja pitää huolen jokaisesta ihmisestä lahjana seurakunnan elämälle
  • kunnioittaa yksilöä ja iloitsee moninaisuudesta
  • on profeetallinen ääni yhteiskunnassa ja osoittaa tien oikeudenmukaiseen ja vapaaseen elämään
  • on sillanrakentaja kirkkojen välillä
  • pyrkii aitoon ja avoimeen dialogiin eri uskoa tunnustavien kesken

POSK – hyvä valinta

POSK haluaa
– kehittää elinvoimaisia seurakuntia
– vapaampaa seurakuntaan kuulumista
– vähintään yhden diakonin jokaiseen seurakuntaan tai pastoraattiin
– panostaa pitkällä aikavälillä oppimiseen ja opetukseen kaikissa ikäluokissa
– vaikuttaa voimakkaasti musiikin osuuden vahvistamiseen seurakunnissa
– että seurakunnat myöntävät varoja kansainväliselle diakonialla ja lähetystyölle
– että luottamustehtävistä saatavia palkkioita supistetaan
– vaalia hyvää työympäristöä ja edistää eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä
– edistää yhteistoimintaa vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä
– huolehtia työntekijöiden hyvästä perus- ja jatkokoulutuksesta
– antaa vastavihityille papeille ja diakoneille samankaltaiset ehdot työhön perehtymisen aikana
– vähentää kirkkomaksujen alueellisia eroja
– vahvistaa kirkon lapsi- ja nuorisotyötä
– tarjota nuorille mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön, kun he kokeilevat kirkollista virkaa
– vahvistaa Ruotsin kirkon tärkeää ulkomaantyötä
– että kansainvälistä työtä varten kerättyjä varoja ei käytetä hallinnollisiin menoihin
– että Ruotsin kirkko vaikuttaa maapallon luonnonvarojen kestävään käyttöön
– että Ruotsin kirkko toimii maailman käyttövarojen oikeudenmukaisemman jakamisen hyväksi

Vapaa kirkko – oikeasti

Posk on sitä mieltä
– että Ruotsin kirkon tulee olla elävä, avoin ja demokraattinen kirkko, joka toimii koko maassa
– että on saatava huolellisesti valmisteltu lähetysstrategia, jonka mukaan jokainen ihminen on lahja ja voimavara seurakunnalle.
– että seurakunnat, tehtävänsä mukaisesti kirkkona, kehittävät yhteiskuntavastuutaan
– että Ruotsin kirkon tulee olla aktiivinen tekijä sosioekonomian alalla, kuten  esimerkiksi koulu-, hoiva- ja hoitosektoreilla
– että Ruotsin kirkon ylläpitämä hautaustoimi tulee sallia
– että hiippakuntavaltuutettujen ja kirkolliskokouksen jäsenten ankkurointi  seurakuntiin on välttämätöntä, ja siksi seurakuntien on valittava heidät
– että vaalijärjestelmä muutetaan yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi
– että piispojen tulee olla kirkolliskokouksen täysivaltaisia jäseniä

Moninaisuus – mahdollisuus

Posk haluaa
-vaikuttaa siten, että erilaisten perinteiden välillä vallitsee kunnioitusta sekä ymmärrystä ja yhteydenpitoa – moninaisuus on rikkautta
– että ekumeeninen työ, ts. kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyö, toimii vireänä
– että kaikkia, huolimatta sukupuolisesta suuntautumisesta, kohdellaan kunnioituksella ja toivotetaan tervetulleiksi Ruotsin kirkkoon ja Poskiin
– kunnioittaa sekä niitä, joiden mielestä avioliitto on vain miehen ja naisen välinen suhde, että niitä, joilla on uusi näkemys avioliitosta – tärkeintä on osoittaa välittävänsä asianomaisista
– että on oltava itsestään selvää, että Ruotsin kirkossa on molempia sukupuolia edustavia diakoneja, pappeja ja piispoja
– vastustaa kaikenlaista sukupuolesta johtuvaa erityiskohtelua

130518