Kyrkomötet 2014-2017

Det nyvalda kyrkomötet för 2014-2017 samlades till sitt första sammanträde – valsammanträde – 20-21 november 2013. 
2017 sammanträder kyrkomötet 3-6 oktober och 20-23 november.

Kyrkomötets webbplats: www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
Kyrkomötets samtliga ledamöter, listade per stift och per nomineringsgrupp.

Här presenterar vi POSK kyrkomötesledamöter och förstaersättare för 2014-2017:

Göteborgs stift 5 mandat (+2) Personröster
Hans-Olof Andrén 488 Professor
Carina Etander Rimborg 466 Informatör
Manilla Bergström 469 präst
Stefan Linderås 118 kyrkokamrer
Sten Jansson pensionär
Ersättare:
Sara Sandelin verksamhetsutvecklare, lärare
Härnösands stift 1 mandat (+-0)
Leif Grip 250
Ersättare:
Mikael Lindé 219
Karlstads stift 1 mandat (+-0)
Niklas Grahn 332 präst
Ersättare:
Katarina Claesson 267 präst, egen företagare
Linköpings stift 4 mandat (+-0)
Anna Lundblad Mårtensson 471 diakon
Ragnhild Bertius 145 lärare
Sven Gunnar Persson 183 rektor
Irma Carlsson 209 lärare
Ersättare:
Carl Johan Ivarsson 137 lärare
Luleå stift 3 mandat (+1)
Lisa Tegby 1215 kontraktsprost, kyrkoherde
Katarina Glas 427 regionchef
Katarina Wedin 386 barnläkare
Ersättare:
Roger Larsson 238 civilingenjör
Lunds stift 4 mandat (+1)
Linda Isberg 1032 präst
Nils Gårder 425 advokat
Kent Karlsson 432 rektor
Marie Wojidkow 199 utredningssekreterare
Ersättare:
Kerstin Hesslefors Persson 406 domprost
Skara 3 mandat (+-0)
Per Lindberg 192 revisionsledare
Sofia Särdqvist 316 arkivarie
Gunvor Torstensson 226 lärare
Ersättare:
Inger Dafgård 235 diakon
Stockholms stift 5 mandat (+-0)
Olle Carlsson 1086 kyrkoherde
Eva Maria Munck 982 musiklärare
Roland Johansson 202 teol.stud
Anders Roos 238 kontraktsprost, kyrkoherde
Bertil Persson 167 civ.ek, teol kand
Ersättare:
Lars Jakobsson civilingenjör
Strängnäs stift 3 mandat (+1)
Torvald Johansson 385 domkyrkoorganist
Marie Rydén Daovust 219 företagare
Gustaf Bengtsson 233 civilingenjör
Ersättare:
Birgitta Wrede 177 socialtjänsteman
Uppsala stift 3 mandat (+-0)
Emma Hedlundh 502 präst
Erik Sjöstrand 319 doktorand
Boel Johansson 397 sjukhuspräst
Ersättare:
Styrbjörn Granqvist 32 distriktschef
Västerås stift 3 mandat (+-0)
Peter Bernövall 213 adjunkt
Anders Brunnstedt 316 projektledare
Gun Alingsjö Bäck 189 lärare
Ersättare:
Cristina Hahre
Växjö stift 3 mandat (+-0)
Sofia Rosenquist 555 lärare, församlingspedagog
Ola Isacsson 432 stiftsadjunkt
Mattias Rosenquist 403 präst
Ersättare:
Henrik Johansson 148 stadsarkitekt

 

Göteborg (5 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Härnösand (1 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Karlstad (1 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Linköping (4 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Luleå (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Lund (4 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Skara (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Stockholm (5 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Strängnäs (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Uppsala (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Visby (0 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Västerås (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se

Växjö (3 mandat)

Inbäddad lista

Till denna lista på kyrkovalet.se