POSK i Annedals församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Göteborgs domkyrkopastorat, där Annedals församling ingår, ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Annedals församling i Göteborgs Domkyrkopastorat, tillsammans med församlingarna Domkyrko, Haga, Johanneberg, Vasa samt Tyska Christinae.

POSK-gruppen är gemensam för de sex församlingarna i Domkyrkopastoratet.

Läs mer, även om kyrkovalet år 2017, på sidan om POSK i Göteborgs Domkyrkopastorat

 

Bild överst på sidan: Annedal, vy  från Guldheden. Wikimedia commons.