POSK i Angereds församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform att kunna ställa upp i kyrkoval och ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

bildas Nylöse pastorat. Där ingår Angereds församling tillsammans med Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar.

 

Kontakt:

POSK i Nylöse pastorat

 

Bilden överst: Angereds Kyrka. Foto: Stenssen, Wikimedia Commons