POSK i Älvsborgs församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
POSK i Älvsborgs församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Från år 2018

ingår Älvsborg församling tillsammans med Västra Frölunda, Näset, Tynnered och Styrsö församlingar i ett nytt pastorat och ekonomisk enhet –
Västra Frölunda pastorat.

Kyrkoval 2017

Läs mer om POSKs arbete med Kyrkoval 2017 i Västra Frölunda pastorat här.

Kyrkoval 2013

Förtroendevalda
I valet 2013 fick POSK sju mandat i Älvsborgs kyrkofullmäktige.

Eva-May Melander
Lisa Holmquist
Sven Skullered
Magnus Palmlöf
Valborg Bystedt-Mellberg
Folke Seldén
Katarina Jansén

 

Kontakter:
Eva-May Melander tel.: 031-29 55 01 eller 070-369 70 43
Lisa Holmquist, tel.: 031-29 43 20; e-post: lisa.holmquist(at)tele2.se