Kandidatlista kyrkovalet 2021

1. Christoffer Askerlund miljövetare, ersättare kyrkorådet
2. Sofia Särdquist arkivarie, kyrkvärd
3. Göran Rask fd stiftskonsulent
4. Kristina Lindqvist kyrkvärd
5. Johan Lövrup jurist, körsångare, ersättare kyrkorådet
6. Maria Fridh ideell medarbetare
7. Ola Ljungman arkitekt, kyrkvärd, körsångare
8. Sara Strindevall Språng byggnadsantikvarie, körsångare
9. Conny Johansson konsult inom sälj och marknadsföring
10. Inger Andersson kyrkvärd
11. Inger Fält verksamhetschef
12. Kent Christiansson pensionär, kyrkvärd, körsångare
13. Gun Christiansson pensionär, körsångare
14. Stellan Berglund pensionär
15. Claes-Olof Emgård Olsson fd akademidirektör
16. Rolf Engman vice ordförande kyrkogårdsutskottet
17. Sven Kloo kyrkoherde emeritus
Alingsås pastorats valkrets