Kandidat nr 6

Maria Fridh

Ideell medarbetare, Alingsås

Om mig

Jag heter Maria Fridh, och arbetar som sjukhuspräst på Östra sjukhuset. Jag firar gärna gudstjänst i Stockslycke kyrkan och fixar någon gång per termin kyrkfikat. Barnen som nu är på väg att lämna hemmet har varit med i Stocklycke kyrkans kör och ungdomsarbete.
Jag har suttit i Kyrkofullmäktige i två mandatperioder samt som ersättare i Alingsås församlingsråd den gångna mandatperioden.

200868453_199766195356178_1974296956741896446_n

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag tycker att barn och ungdomsarbetet är viktigt i vår kyrka och vill bidra till att barn och unga får möjlighet att utveckla den kristna tron utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att barn och unga får vara med och forma gudstjänsten och att gudstjänsten är relevant för dem. Alingsås pastorat firar idag många olika slags gudstjänster och det är viktigt att den bredden får fördjupas och utvecklas.

Jag brinner för undervisning på olika sätt i den kristna tron och möten mellan människor.

Jag vill uppmuntra till ideellt medarbetarskap samt internationellt engagemang. Vi lever alla under samma himmel.