Kandidat nr 3

Per Olof Särnhammar

Gymnasielärare, 53, Åkerbo församling, Ekängen

Om mig

Jag kallas PO och har varit med i kyrkans verksamhet sedan barn och tonår, med många trevliga minnen från Kyrkans Unga i Habo. Under en tid fanns mycket annat i livet som engagerade, men med sonens konfirmation kom den mer regelbundna kyrkogången tillbaka. Predikan, bön, sång, musik, pilgrimsvandring och möten med andra människor vid kyrkkaffet är delar av det kyrkliga livet som jag uppskattar. Jobbar som gymnasielärare i samhäll, religion och historia - och tycker elever är fantastiska.

IMG_20210501_132207

Det här vill jag verka för inom kyrkan

En nära kyrka

För mig ska kyrkan vara nära – i Åkerbo har vi tiotalet kyrkor, många har en kyrka nära, men kanske är det mer kyrkans verksamhet, dess innehåll, som ska vara nära – möten med människor i olika livssituationer, unga som äldre. Det behöver kyrkan alltid prioritera.

Kyrkans olika byggnader behöver ständigt ses över efter behov och kostnader. De behöver anpassas efter lokala önskemål och sättas i förhållande till Åkerbo som helhet. Det är en komplex församling med många lantligt belägna kyrkor och tre centra, Ekängen, Linghem och Tallboda. Här behöver man hitta en rimlig balans. Där församlingsgårdar försvinner ska kyrkan anpassas så verksamhet kan fortgå; till exempel kyrkkaffe och körövningar. Några lokaler behöver förnyas och där står Linghems församlingsgård på tur. Det ser jag fram emot.

Jag vill verka för en levande, nära kyrka där alla kan känna sig sedda och välkomnade. Där samtal och stöd kan finnas för dalar i livet, men också firande och fest med dop, konfirmation och vigslar. Där finns verksamhet i veckan av olika slag. Där ska den regelbundna kyrkogången leda till andlig mognad och tröst.