Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige i Åhls församling

Ingen bild

Kerstin Englund

Kandidat nr 1
Husmor, Kyrkorådets ordförande

Ingen bild

Lars EG Andersson

Kandidat nr 2
Jurist, Kyrkorådsledamot, Kyrkofullmäktiges ordförande

Ingen bild

Åke Arnesson

Kandidat nr 3
Ingenjör, Kyrkorådsledamot

Ingen bild

Agnese Eriksson

Kandidat nr 4
Kyrkvaktmästare, Kyrkorådsledamot

Ingen bild

Bengt Erik Öhman

Kandidat nr 5
Ingejör, Kyrkorådsledamot

Ingen bild

Lea Alp-Lisskar

Kandidat nr 6
Undersköterska, Kyrkvärd, Kyrkorådsledamot

Ingen bild

Jeanette Axberg Sellner

Kandidat nr 7
Skyltmakare, Kyrkvärd, Kyrkorådsledamöt

Ingen bild

Johanna Reichel

Kandidat nr 8
Beteendevetare, Ny kandidat

Ingen bild

Jörgen Winther

Kandidat nr 9
Snickare, Ny kandidat

Ingen bild

Gunilla Kimura

Kandidat nr 10
f.d. Lärare, Kyrkvärd, Kyrkorådsledamot

Ingen bild

Bo Danielsson

Kandidat nr 11
Pensionär, Ny kandidat

Ingen bild

Thyra Långberg

Kandidat nr 12
Pensionär, Kyrkofullmäktige-ledamot

Ingen bild

Fredric Zander

Kandidat nr 13
Tjänsteman, Ny kandidat