Kandidat nr 3

Olof Zdilar

organisationskonsult, personligt ombud

Om mig

Mitt namn är Olof Zdilar, jag bor i Stockholm, Adolf Fredriks församling, är 42 år gammal och gift med barn. Mitt yrke är organisationskonsult sedan 2004 som egen företagare och personligt ombud.

För mig var och är tron på Gud det viktigaste av allt. Det är även så jag och min familj försöker föra våra liv. Det var mycket tack vare aftonbönen i unga år som gav mig den trygghet som tro gör. Jag konfirmerades i ungdomen men upplevde pånyttfödelse långt senare i livet.

P1020571 (3)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag blev inbjuden att delta i Svenska Kyrkans arbete hösten 2018. Detta vill jag verka för inom kyrkan:

  • att Guds ord, Bibeln är grunden
  • att Svenska kyrkan är en helande kraft i samhället
  • att Svenska Kyrkan är politiskt oberoende