POSKs servicebyrå

Från årsskiftet 2019/2020 kommer POSK att erbjuda sina lokala föreningar administrativt stöd och ekonomisk förvaltning, helt kostnadsfritt.

Om POSKs servicebyrå

POSK har beslutat att erbjuda sina lokala föreningar i hela landet kostnadsfritt administrativt stöd och ekonomisk förvaltning. Detta under namnet POSKs servicebyrå.

Under 2019 har POSK i Göteborgs stift genomfört en provperiod med samma upplägg. Nu utökas detta till att bli en servicebyrå för lokala POSK-grupper i hela landet. Hur det fungerar kan du läsa mer om här nedan.
Det är vår informatör Victor Ramström som kommer att administrera tjänsten.

Servicebyrån under 2020
Sista dag för anmälan till att ta del av servicebyråns tjänster under 2020 har passerat. Under året kommer flera föreningar i hela landet att vara anslutna. All kontakt från föreningarna till POSKs servicebyrå sker via servicebyra@posk.se

Så här fungerar det:

 1. Gruppens likvida medel utöver kontantkassa placeras på ett klientmedelskonto, avskilt från riksföreningens egen ekonomi. Därför behöver ni som enskild förening inte ha några egna bankkonton.
 2. Insättningar kan ske via bankgironummer 379-6265 eller Swish. Varje ansluten grupp har ett eget Swishnummer. Bankgiroinbetalningar tillfaller oavkortat gruppen, för betalningar via Swish sker avdrag med samma avgift som banken tar ut, för närvarande 2,00 kronor per transaktion.
 3. Utbetalningar görs av riksföreningen på begäran av den eller de som genom styrelsebeslut har befullmäktigats att företräda gruppen. Till varje sådan begäran ska bifogas attesterad faktura, reseräkning eller kvitto i digital form som styrker utlägget.
 4. Eventuell kontantkassa förvaltas av gruppen själv. Kassabok förs i ett kalkylblad som följer en mall som riksföreningen tillhandahåller. Detta e-postas till riksföreningen första veckan efter varje månad under vilken det har förekommit några transaktioner. Inbetalningar från kontantkassan till bankkontot sker via bankgirot. Utbetalningar till kontantkassan sker till gruppföreträdares bankkonto, som själv får ta ut kontanter i uttagsautomat eller på annat sätt. Sådan utbetalning ska rekvireras skriftligt.
 5. Gruppen förvarar själv alla originalverifikationer.
 6. Senast den 31 januari levererar riksföreningen preliminär grundbok, huvudbok, balans- och resultatrapport för gruppen. Senast den 28 februari sker en definitiv avstämning.
 7. Riksföreningen upprätthåller ett aktuellt medlemsregister för gruppen, baserat på gjorda inbetalningar av medlemsavgifter under kalenderåret.

Frågor och svar

 1. Har varje grupp ett eget konto i banken?
  Nej, alla gruppernas tillgångar förvaras på ett gemensamt konto hos Swedbank. Hur stor andel som tillhör var och en framgår av den interna bokföring som riksföreningen sköter.
 2. Får grupperna någon ränta på sina pengar?
  Nej, i den mån banken betalar ut någon ränta tillfaller den riksföreningen. Å andra sidan slipper grupperna avgiften för att ha ett eget konto.
 3. Hur kan riksföreningen veta vad de enskilda inbetalningarna avser?
  Alla inbetalningar behöver ha ett bifogat meddelande som tydligt anger om det är en medlemsavgift, fikaavgift, gåva eller något annat och vilken grupp det avser. Anonyma insättningar utan medföljande information bokförs som gåvor, och de lokala grupperna får själva reda ut om detta behöver ändras.
  Om det inte ens framgår vilken grupp inbetalningen avser och detta inte kan utredas tillfaller den riksföreningen.
 4. Räcker det att skicka in underlag elektroniskt för att utbetalning ska ske? 

  Utbetalningar sker mot elektroniska kvitton och skannade pappersoriginal. Alla originalhandlingar (fakturor, kvitton, biljetter med mera) ska förvaras av gruppen som ansvarar för att dess revisorer granskar dem.
 5. Vilka uppgifter registreras om medlemmarna?
  Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, år för medlemskap samt senaste tre betalningsdatum. Personnummer används för att ge en säker identifiering och gör det enkelt att kontrollera om någon har flyttat eller avlidit.
 6. Följer upplägget GDPR?
  Ja, självfallet. Gruppen är personuppgiftsansvarig och riksföreningen är personuppgiftsbiträde.
  Läs mer om GDPR här.

Dokument

Information om POSKs servicebyrå
Avtal gällande POSKs servicebyrå