Öppen remiss på POSKs vision och program inför kyrkovalet 2021

Om remissen:

Från den 17 september till den 15 december pågår en remissrunda av ett nytt program för POSK inför nästa kyrkoval och mandatperioden 2022-2025. Remissen är helt öppen för vem som helst att svara på, stiftsföreningar, lokalgrupper eller du som enskild person. Om du är bekant med vårt program sedan tidigare kommer du se att det finns många likheter men också några skillnader.

Efter att remissperioden gått ut kommer styrelsen att gå igenom svaren och under våren komma med ett nytt förslag till program som vi tillsammans får diskutera och anta vid årsmötet den 9 maj i Linköping.

Huvudfrågorna att tänka på under remissen är:

1. Vad är det som saknas i programmet?
2. Finns det saker ni inte håller med om och där POSK borde ha en annan uppfattning?
3. Finns det något i programmet som kan tas bort helt?

Såhär lämnar du svar på remissen:

För att det ska vara enkelt att sammanställa remissvaren så har vi tagit fram ett formulär där du fyller i dina tankar och förslag till förändringar. Här hittar du formuläret!

Förslaget till program:

Inför remissrundan vill styrelsen göra dig uppmärksam på att en del processer inom Svenska kyrkan pågår samtidigt som programmet är på remiss. Detta kan komma att påverka skrivningarna i programmet.
Läs mer om detta i styrelsens följebrev.

Förslaget till program läser du på det sätt som passar dig bäst. Antingen genom att ladda ner det via länken här under, eller så kan du läsa det direkt längst ner på denna sida.

Nedladdningsbar PDF:
Vision och program inför kyrkovalet 2021

Frågor:

Har du några frågor kring programmet eller processen?
Tveka inte att höra av dig till informatör Victor Ramström på info@posk.se