POSKs årsmöte 2018

Här kommer information inför årsmötet i Skövde 5 maj att successivt publiceras.

POSKs riksorganisation håller årsmöte i Kyrkans hus i Skövde. Dagsprogram:

• 10.00 öppnar vi för ankomst och registrering i S:ta Helena kyrka. Fika finns.

• 11.30 ”Kyrka på nya vägar” i S:ta Helena kyrka.

• 12.00 Mässa i S:ta Helena kyrka. 

• 12.45 Lunch 

• 14.00 Årsmötesförhandlingar i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5. 

• 15.00 ”Mind the Gap”. Om hur vi förverkligar vårt program under mandatperioden. Sofia Särdquist. 

• 15.30 Samtal om rekrytering av ny ordförande i POSK. 

• 16.00 (ca) Avslutning med fika. 

Välkommen!

Anmälning pågår och vi uppmanar alla medlemmar som avser att delta att snarast anmäla sig. Mejla din anmälan till <anmalan@posk.se>. Kom ihåg att ange ev. matallergi vid anmälan. Meddela även vilken församling/lokalgrupp samt vilket stift du tillhör.
    Ange vid anmälan om du kommer att delta som ombud för din stiftsförening. (Observera att ALLA medlemmar är välkomna att delta, även de som inte är utsedda till ombud!)

 

Detaljer i programmet fastställs i samband med POSK-styrelsens sammanträde i Göteborg lördag 14 april. Därefter färdigställs även årsmöteshandlingar, som kommer att publiceras via denna sida.