fbpx

Engelska kyrkan går före

Engelska kyrkan går före och gör det som POSK förslog i en av sina motioner till årets kyrkomötet. De startar en bank.

Så här skriver Kyrkans Tidning:

Church of England startar "etisk bank" >>

Church of England är med och startar en ny "etisk bank" i Storbritannien. Men satsningen väntas också ge avkastning. -Det är först och främst en  affärsmässig investering, säger Jessica Hodgson, Church of Englands
pressekreterare i ekonomiska frågor. Den nya bankenvska skapas ur 314 kontor som i dag drivs av Royal Bank of Scotland. De gjorde ett sammanlagt rörelseresultat på motsvarande 1,7 miljarder svenska kronor under det första halvåret 2013.

Bakom satsningen står ett konsortium där kyrkans investeringsorgan, The Church Commissioners, går in med tio procent av affären som är värd motsvarande drygt sex miljarder svenska kronor. Affären kommer i kölvattnet av den brittiska debatten om bankernas roll och ansvar i samband med finanskrisen, där Church of England och ärkebiskopen Justin Welby har varit bland de mest högljudda kritikerna.Innan kyrkan gav sig in i affären fick de övriga konsortiemedlemmar godkänna Church Commissions etiska riktlinjer och skriva under ett dokument om hur en banken bör drivas: långsiktigt och med särskilt ansvar för medarbetare, kunder och allmänheten i stort.Dessutom har kyrkan rätt att nominera en oberoende styrelsemedlem i konsortiet som har till uppgift att se till att de etiska riktlinjerna följs.- Just nu pågår arbetet med att hitta en sådan kandidat som också ska vara en respekterad person i
affärsvärlden, säger Jessica Hodgson.

Den nya banken ska sjösättas 2015. I och med lanseringen kommer den anrika bankvarumärket Williams & Glyns återuppväckas, ett namn som inte har använts sedan 1985.- Det kommer att bli en bankrörelse så som de brukade vara, säger Tom Joy som är investeringschef vid Church Commissioners, till tidningen Civil Society.

Politiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk) har tidigare motionerat i kyrkomötet om att Svenska kyrkan borde starta en bank.

Motion 2013:027 Utveckling av finansiella tjänster>>